Obozy dla dzieci

 

Miejsce: Alleghe, Dolomity, Włochy

Ośrodek narciarski: Ski Civetta - 80 km tras narciarskich

Liczba uczestników: do 50 osób

Termin: 13-20.01.2024, 12-19.02.2024

Szkolenie narciarskie: 6 dni

Zakwaterowanie: Hotel*** przy stacji narciarskiej

Wyżywienie: HB (śniadanie bufet, obiadokolacja)

Cena: 850 euro + opłata za skipass (do 15 lat 209 €, 16+ 299 €)

 

kliknij w poniższy link ↓

OFERTA PDF

 

Cena obejmuje:

  • przejazd autokarem typu LUX
  • pobyt, wyżywienie, opiekę wychowawców
  • szkolenie narciarskie w grupach pod względem umiejętności - 6 dni
  • ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz NNW
  • medale, dyplomy, nagrody
  • animacje w godzinach popołudniowych
  • wypożyczenie sprzętu narciarskiego - opłata serwisowa 150 zł

Cena nie obejmuje:

  • opłaty za skipass
  • lunchów
  • opłaty serwisowej za wypożyczenie sprzętu narciarskiego

Dodatkowo w tym terminie organizujemy wyjazd dla rodzin.
Hotel dla wyjazdu rodzinnego oddalony ok 300 metrów
od hotelu w którym jest obóz dla dzieci i młodzieży.
Dzieci biorą udział w szkoleniu narciarskim oraz jeśli będą miały
ochotę dołączają do nas na wybrane zajęcia wieczorne.
Istnieje również możliwość szkolenia narciarskiego dla dorosłych.
Dla rodzin dojazd własny lub autokarem.
Istnieje również możliwość lotu do Bolzano i dojazd autem
z wypożyczalni. W takiej sytuacji bagaże i sprzęt narciarski
dowozimy z Koszalina na miejsce.


Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj.

- dresy, dwa komplety ubioru na śnieg (buty, spodnie narciarskie, kurtka, czapka, rękawice
– proszę o taki ubiór w którym dziecko swobodnie będzie mogło się wyszaleć na śniegu bez obawy, że może się zniszczyć),
- lekkie obuwie zmienne do obiektu,
- bielizna i skarpety – na każdy dzień obozu,
- mały plecak, mały termos,
- piżama, przybory toaletowe,
- klapki kąpielowe, ręcznik kąpielowy,
- kask narciarski,
- latarka czołówka,
- 2-3 zwykłe bandaże na ewentualne zajęcia z pierwszej pomocy,
- sanki, jabłuszka do zjeżdżania (proszę o sprzęt którego nie szkoda - doświadczeniem
lat ubiegłych sanki nie zawsze dają radę i nie wracają z obozu ☺ ),
- ulubiona gra planszowa.

Informacje dodatkowe

- W przypadku zażywania stałych leków w dniu wyjazdu przekazujemy wychowawcy lub kierownikowi obozu opisane leki ( imię i nazwisko na opakowaniu)
  oraz opisaną przez rodzica informację o dawkowaniu.
- Leki, które będą znajdowały się w posiadaniu dziecka, o których kierownik nie otrzymał informacji od rodzica zostaną dziecku odebrane i przekazane rodzicom po powrocie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt i inne rzeczy wartościowe uczestników.
- Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego w czasie wyznaczonym przez kadrę obozu. Telefony będą zdeponowane u wychowawców poszczególnych grup.
- Do dzieci, które nie będą miały telefonów rodzice mogą telefonować na numer tel. kierownika lub wychowawcy.
  W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z kierownikiem obozu.
- Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajeciach programowych oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika obozu.
- Uczestnik obozu ma prawo brać udział w przygotowywaniu dodatkowego planu zajęć obozowych.
- Każdy uczestnik obozu ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka.
- Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania innych środków odurzających.
- Zabrania się zażywania leków przez obozowiczów bez wiedzy kierownika/wychowawcy.
- Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników obozu, rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu obozu przez uczestnika
  (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy
   lub kierownika, pociąga za sobą sankcje:
* upomnienie i nagana wychowawcy grupy i kierownika,
* wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika- w tym przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń,
* zakaz uczestnictwa w kolejnych obozach.
- Uczestnik obozu za swoją wzorową postawę może być nagrodzony pochwałą przez wychowawcę oraz kierownika obozu.
- Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
- Każdy uczestnik ma zapewnioną pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika obozu.
- Każdy uczestnik obozu ma zapewnioną opiekę medyczną.
- Kierownik obozu lub wychowawca na prośbę rodzica może przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe.
- W drodze na obóz oraz w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów oraz napojów gazowanych.
- Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej.

PROGRAM OBOZU
Dzień 1
Przejazd autokarem do Alleghe.
Obiadokolacja. Przydział pokoi. Przydział nart. Spotkanie organizacyjne.
Dzień 2
Poranny rozruch, śniadanie
Podanie warunków bezpieczeństwa, przepisy BHP i ppoż.
Przydział do grup szkoleniowych. Szkolenie narciarskie.
Obiadokolacja
Wieczorek integracyjny.
Dzień 3
Poranny rozruch, śniadanie.
Nauka jazdy na nartach w grupach szkoleniowych.
Zajecia artystyczne.
Obiadokolacja
Kolacja, dyskoteka.
Dzień 4
Poranny rozruch. Śniadanie.
Doskonalenie jazdy na nartach.
Obiad.
Jazda własna na nartach.
Gry i zabawy w ośrodku. Kolacja.
Obozowe kino.
Dzień 5
Poranny rozruch, śniadanie.
Doskonalenie jazdy na nartach.
Obiad.
Zawody saneczkowe
Obiad.
Turniej „Mam talent”
Kolacja. Dyskoteka.
Dzień 6
Poranny rozruch
Śniadanie
Jazda na nartach na tyczkach.
Obiad.
Turniej szachowy / gry planszowe.
Kolacja.
Zabawy integracyjne w schronisku.
Dzień 7
Poranny rozruch.
Śniadanie
Zawody narciarskie na tyczkach.
Obiad
Chrzest obozowy.
Wręczenie medali, pucharów i nagród.
Podsumowanie wszystkich konkursów i turniejów. Kolacja. Pakowanie.
Dzień 8
Śniadanie. Powrót do Koszalina.


Kolejność oraz rodzaj zajęć w zależności od
preferencji grupy oraz warunków
atmosferycznych może ulec zmianie.