Obozy dla dzieci

Letni obóz strzelecki - Manowo 17-23.08.2020

Centrum Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego - Strzelnica Myśliwska w Manowie.

kliknij w poniższy link ↓

Program obóz strzelecki Manowo

 

1. Miejsce obozu: Centrum Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego - Strzelnica Myśliwska w Manowie.

2. Czas trwania wypoczy nku: 17-23.08.2020 r.

3. Kierownik obozu:
ppłk rez. Janusz Stasica.

Kierownik strzelań:
ppłk rez. Janusz Stasica

Koordynator projektu:
ppłk rez. Piotr Lipiński.

4. Dojazd własny.

5. Możliwy transport z dowolnego miejsca po wcześniejszym uzgodnieniu.

6. Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. 

- dresy, ubiór sportowy, adidasy, ubiór taktyczny do strzelań,

- lekkie obuwie zmienne do ośrodka - klapki, 

- bielizna i skarpety – na każdy dzień,

- mały plecak, 

- piżama, przybory toaletowe,

- klapki kąpielowe, ręcznik kąpielowy,

- latarka czołówka,

- nakrycie głowy – najlepiej czapka z daszkiem,

  • ulubiona gra planszowa,
  • kosmetyk do opalania z filtrem, preparat na komary itp.

Bardzo proszę szczególnie u dzieci młodszych oznaczenie ubiorów oraz sprzętu umożliwiające identyfikacje co jest czyje.

7. Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną

8. W przypadku zażywania stałych leków: opisane leki ( imię i nazwisko na opakowaniu) oraz podpisana przez rodzica informacja o dawkowaniu.

9. Leki, które bedą znajdowały się w posiadaniu dziecka , o których kierownik nie otrzymał informacji od rodzica zostaną dziecku odebrane i przekazane rodzicom po powrocie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt i inne rzeczy wartościowe uczestników obozu.

11. Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego w czasie wyznaczonym przez kadrę obozu. Telefony będą zdeponowane u wychowawców poszczególnych grup.

12. Do dzieci, które nie będą miały telefonów rodzice mogą telefonować na numer tel. kierownika obozu (tel. 502060884). W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z kierownikiem obozu. 

13.Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach programowych oraz stosować się do poleceń wychowawców
i kierownika obozu.

14. Uczestnik obozu ma prawo brać udział w przygotowywaniu dodatkowego planu zajęć obozowych.

15. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

16. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren schroniska.

17. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków.

18. Zabrania się zażywania leków przez obozowiczów bez wiedzy kierownika/wychowawcy.

19. Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników obozu, rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu obozu przez uczestnika ( palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika, pociąga za sobą sankcje: 

- upomnienie i nagana wychowawcy grupy lub kierownika, 

- wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika- w tym przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń, 

- zakaz uczestnictwa w kolejnych obozach.

20. Uczestnik obozu za swoją wzorową postawę może być nagrodzony pochwałą przez wychowawcę oraz kierownika obozu.

21. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.

22. Każdy uczestnik ma zapewnioną pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika obozu.

23. Każdy uczestnik obozu ma zapewnioną opiekę medyczną.

24. Kierownik obozu na prośbę rodzica może przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe.

25. W drodze na obóz oraz w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów oraz napojów gazowanych.

26. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej.

PLANOWY ROZKŁAD OBOZU

17.08.2020 Poniedziałek

Przejazd PKP do Koszalin

Dojazd autokarem do Manowa

Obiadokolacja. Przydział pokojów.

 

18.08.2020 Wtorek

Poranny rozruch 

Poranna toaleta

Śniadanie

Spotkanie organizacyjne. Podanie warunków bezpieczeństwa, przepisy BHP i ppoż. Zapoznanie z regulaminem.

Przydział do grup. 

Zapoznanie z obiektem.

Lunch

Przygotowanie plakatów na drzwi pokoi oraz indywidualnych kart motywacyjnych.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Warunki bezpieczeństwa podczas zajęć z bronią palną.

Obiad

Szkolenie strzeleckie - zasady bezpiecznego używania broni palnej, budowa broni palnej, rozkładanie i składanie pistoletu, czyszczenie broni palnej.

Kolacja

Wieczorek integracyjny. 

Wieczorna toaleta.

Cisza nocna.

 

19.08.2020 Środa

Poranny rozruch 

Poranna toaleta

Śniadanie

Szkolenie strzeleckie - przyjmowanie postaw strzeleckich, nauka celowania, praca na spuście, trening bezstrzałowy.

Lunch

Szkolenie strzeleckie - trening strzelecki - strzelania statyczne.

Obiad

Cisza poobiednia

Zajęcia sportowe. Podchody

Kolacja

Zajęcia z samoobrony.

Wieczorna toaleta.

Cisza nocna.

 

20.08.2020 Czwartek

Poranny rozruch 

Poranna toaleta

Śniadanie

Spływ kajakowy z ogniskiem

Obiad

Cisza poobiednia

Szkolenie strzeleckie - trening strzelecki - strzelania statyczne.

Kolacja

Kino letnie - tematyka strzelecka.

Wieczorna toaleta.

Cisza nocna.

 

21.08.2020 Piątek

Poranny rozruch 

Poranna toaleta

Śniadanie

Szkolenie strzeleckie - trening strzelecki - strzelania statyczne.

Lunch

Zajęcia w terenie - survival.

Obiad

Cisza poobiednia

Zwiedzanie muzeum obrony przeciwlotniczej - spotkanie z dr. histrorii ppłk. rez. Wojciechem Grobelskim - kustoszem muzeum.

Kolacja

Ognisko 

Wieczorna toaleta.

Cisza nocna.

 

22.08.2020 Sobota

Poranny rozruch 

Poranna toaleta

Śniadanie

Szkolenie strzeleckie - trening strzelecki - strzelania statyczne.

Lunch

Bieg komandosa.

Obiad

Cisza poobiednia

Lekcja historii w schronie przeciwatomowym w którym stworzono salon historyczny - tematyka militarna.

Kolacja

Zajęcia z samoobrony.

Wieczorna toaleta.

Cisza nocna.

 

23.08.2020 Niedziela

Poranny rozruch 

Poranna toaleta

Śniadanie

Szkolenie strzeleckie - zawody strzeleckie.

Obiad

Szkolenie strzeleckie - zawody strzeleckie - cd.

Podsumowanie obozu.

Kolacja

Pakowanie.

Wieczorna toaleta.

Cisza nocna.

 

24.08.2020 Sobota

Poranna toaleta

Śniadanie

Powrót PKP do miejsca zamieszkania.

 

Kolejność oraz rodzaj zajęć w zależności od preferencji grupy oraz warunków atmosferycznych może ulec zmianie.

Szkolenie strzeleckie z broni bocznego i centralnego zapłonu głównie w oparciu o pistolety GLOCK, CZ, TANFOGLIO.

Kierownik strzelań: ppłk rez. Janusz Stasica - wielokrotny mistrz międzynarodowych zawodów strzeleckich służb mundurowych, przez wiele lat kierownik zespołu wyszkolenia strzeleckiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. Szkoleniowiec w zakresie szkolenia strzeleckiego na wszystkich poziomach szkolenia, w ramach warsztatów międzynarodowych, w ramach współpracy bilateralnej, w ramach kontygentów pokojowych WP.